توضیحات کل پروژه

طراحان سایت هنگام طراحی قالب سایت معمولا با این موضوع رو برو هستند.

که محتوای اصلی صفحات آماده نیست. در نتیجه طرح کلی دید درستی به کار فرما نمیدهد. اگر طراح بخواهد دنبال متن های مرتبط بگردد.

ایجاد شده:

20 خرداد 1396

مشتری:

فرهاد فرهادی

معمار:

رها امینی و نیکا علیزاده

محل:

نیویورک ، آمریکا

مشترک:

فرم مشاوره رایگان